Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" estymacja"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Kufel J. Cykl koniunkturalny a wahania marż w polskim przemyśle spożywczym – wnioski z analizy spektralnej pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Dudek H. Ekonometryczne modelowanie popytu – wczesne etapy rozwoju metodologii pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Brzozowska-Rup K., Dziubdziela W. Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Orwat A. Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych pdf