Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" estymatory Welscha"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Orwat A. Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych pdf