Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" experience inconsistency"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Kalinowski S. Niespójność odczuć obiektywnych i subiektywnych ludności wiejskiej pdf