Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" farm business"
6 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Komorowska D. Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach sadowniczych pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Kozera M. Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego przedsiębiorstw rolniczych w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012
de Haan M., Zijlstra J. Rozwój produkcji mleka w nowej rzeczywistości pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Ziętara W. Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Ziętara W. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
Miś T. Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy UE przez gospodarstwa rolne w regionie rozdrobnionego rolnictwa pdf