Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" financial resources"
36 wyników
[1-20] [21-40]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Pomianek I. CONDITIONS OF RURAL DEVELOPMENT IN THE WARMIA AND MAZURY VOIVODESHIP (POLAND) IN THE OPINION OF LOCAL AUTHORITIES pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Jeziorska K., Parlińska A. Rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Davydenko N., Wasilewska N. FINANCIAL MANAGEMENT MODELING FOR ENTERPRISES pdf
4. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Paluszak G., Wiśniewska-Paluszak J. ECO-INDUSTRIAL BANK ATTENDANCE TO ECO-INDUSTRIAL SYMBIOSIS pdf
5. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Bilyk T., Ivanyshyn V., Kucher O. MARKETING STRATEGY FORMATION FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC PRODUCTION IN THE UKRAINE pdf
6. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Freund B. INFLUENCE OF COMMUNICATION OF MEDICAL PERSONNEL WITH PATIENTS ON HEALTH CARE UNITS MANAGEMENT PROCESSES pdf
7. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Tekień T. Implementacja procedury analitycznej hierarchizacji (AHP) do określenia rankingu pilności scaleń gruntów rolnych na przykładzie gminy Jasionówka pdf
8. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017
Klepacki B., Radochońska-Wasiewicz E. Sytuacja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z programu wzrostu konkurencyjności pdf
9. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Kogut J. Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce pdf
10. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Kozak A., Mączka D. Questing jako innowacyjny produkt turystyczny pdf
11. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016
Gołaś Z. Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej pdf
12. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Jarosz-Angowska A., Kąkol M. Comparative Analysis of Support to Agriculture in the QUAD Countries in 1986-2014 pdf
13. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Hałaburda D. Rynek obligacji Catalyst jako źródło pozyskiwania kapitału przez jednostki samorządu terytorialnego pdf
14. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Roman M. Dochodowość wybranych gospodarstw agroturystycznych pdf
15. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Dziubińska J., Nuszkiewicz K. Budżet sektora finansów publicznych na przykładzie państwowej jednostki budżetowej zespołu szkół w Golądkowie pdf
16. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Grzegorczyk W. The interrelationships between a company’s marketing and finances pdf
17. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Grzegorczyk W. Relacje między strategią marketingową a strategią finansowania pdf
18. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Nalepka A., Węgrzyn J. Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy pdf
19. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Krajewski M. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w warunkach inflacji pdf
20. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Orlova N. Działalność inwestycyjna niebankowych instytucji finansowych na Ukrainie pdf