Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" folklor"
3 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021
Olejniczak W. Kierunki aktywności kół gospodyń wiejskich pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020
Bieńkowska-Gołasa W., Nasiadka D. Kultura ludowa jako element promocji regionu kurpiowskiego pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2017
Niedziółka A. Zarządzanie strategiczne i marketingowe w turystycekulturowej na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego pdf