Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" functional area"
2 wyniki
[1-20]

1. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020
Wicki L. The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019
Szalaty N. Południowo-zachodni obszar funkcjonalny województwa wielkopolskiegojako obszar intensywnego rozwoju rolnictwa pdf