Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" functional types"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Kozera A. Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Głowicka-Wołoszyn R., Kozera A. IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL TYPES OF RURAL COMMUNES IN POLAND pdf