Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" functions of rural areas"
2 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Niedzielski E. SIGNS AND TRENDS IN SOCIOECONOMIC CHANGES IN RURAL AREAS pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2014
Wojciechowska J. Obszary wiejskie i ich funkcja turystyczna a przynależność Polski do Unii Europejskiej pdf