Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" fundusze wzajemne"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Lipińska I. Prawno-ekonomiczne aspekty problematyki ograniczania ryzyka w produkcji rolnej na przykładzie rozwiązań w wybranych państwach pdf