Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" global value chains"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Nacewska-Twardowska A. Porównanie udziału w eksporcie produktów spożywczych, napojów, tytoniu w Polsce i w wybranych krajach UE mierzonego wartością dodaną pdf