Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" gospodarka światowa"
4 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Misztal P. Globalna nierównowaga finansowa we współczesnej gospodarce światowej pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Żak K. Globalne tendencje w dokonywaniu inwestycji typu brownfield przez przedsiębiorstwa międzynarodowe pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Wincewicz-Bosy M. Wyścigi konne jako element gospodarki światowej pdf
4. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Bartkowiak R. Współczesne teorie ekonomiczne pdf