Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" gospodarka Ukrainy"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Łyżwa E. Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Melnychuk B. Perspektywy rozwoju audytu na Ukrainie pdf