Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" gospodarka turystyczna"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Roman M., Wielechowski M. Stan sektora turystycznego w Polsce i Unii Europejskiej. pdf