Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" gospodarstwo indywidualne"
2 wyniki
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016
Felczak T. Planowanie płynności finansowej w opinii rolników pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Musiał W., Otoliński E. Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie pdf