Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" gospodarstwo wielkotowarowe"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Józwiak W., Kagan A. Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Gołębiowski B. Uwarunkowania rozwoju produkcji mleka w gospodarstwach wielkotowarowych w województwie zachodniopomorskim pdf