Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" government intervention"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Laskowska E., Torgomyan S. The Role of Government in the Housing Market pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Kata R. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce pdf