Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" group of agricultural produce"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Sieczko L. Wykorzystanie technologii IT przez członków grup producentów rolnych trzody chlewnej pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Gołębiowski B. Partnerstwo wertykalne jako model powiązań gospodarstw rolnych z przetwórstwem pdf