Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" happiness"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło W. Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2015
Urbánné Treutz Á. Factors influencing quality of life and life satisfaction in Hungary pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Heijman W., van Ophem J. Zadowolenie z życia, zdrowie a typ rodziny pdf