Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" hodowla roślin"
5 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Wicki L. Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Helta M. Zastosowanie metody DEA do opracowania rankingu efektywności spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 roku pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Wicki L. Finansowanie hodowli roślin w Polsce pdf
5. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Marciniak K. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008 pdf