Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" impact analysis"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Gomezy Paloma S., Majewski E., Raggi M., Viaggi D. Wpływ wspólnej polityki rolnej na zachowania inwestycyjne rolniczych gospodarstw domowych w Polsce pdf