Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" income from a family farm"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Średzińska J. Zróżnicowanie poziomu dochodów rolników w gospodarstwach z różnych klas wielkości ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Sass R. Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15 pdf