Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" income function"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2015
Felis P. Uwarunkowania funkcji fiskalnej podatku rolnego pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Niezgoda D. Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem ich wielkości ekonomicznej pdf