Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" indeksy towarowe"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Zawojska A. Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych? pdf