Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" innovation transfer"
1 wynik
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Wicki L. Wykorzystanie postępu odmianowego w produkcji zbóż w polskim rolnictwie pdf