Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" innovative development"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Voloshchuk K., Voloshchuk Y., Voloshchuk V. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Horin N. Eco-innovative Activity of Ukrainian SMEs pdf
3. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Boratyńska K., Ilchak O. Rachunkowość oraz kontrola gruntów rolnych w warunkach rozwoju innowacyjnego pdf
4. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Sytchevnik A. The innovation resources of enterprises in the dairy sector in Belarus pdf