Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" innovative development"
5 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2020
Baidala V., Butenko V., Slavkova O., Sukhostavets A. STRATEGIC FUNDAMENTALS OF BIOECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Voloshchuk K., Voloshchuk Y., Voloshchuk V. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Horin N. Eco-innovative Activity of Ukrainian SMEs pdf
4. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Boratyńska K., Ilchak O. Rachunkowość oraz kontrola gruntów rolnych w warunkach rozwoju innowacyjnego pdf
5. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of World Agriculture, 2007
Sytchevnik A. The innovation resources of enterprises in the dairy sector in Belarus pdf