Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" innovative food products"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Grębowiec M. Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2017
Larina Y. Innovation and marketing strategies of enterprises on the innovative food products market pdf