Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" input-output model"
2 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Herda-Kopańska J. Pomiar mnożnika w rozwoju rolnictwa pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Czyżewski A. Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej pdf