Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" instrumenty interwencyjne"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006
Żuk J. Perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce po przystąpieniu do UE pdf