Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" international environment"
2 wyniki
[1-20]

1. Annals of Marketing Management and Economics, 2016
Michalski E. International competitive intelligence pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2014
Ligenzowska J. Rolnictwo ekologiczne na świecie pdf