Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" investment environment"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Osborne P., Petrascu S., Popa D., Timofti E. The Investment Attractiveness of the Agricultural Sector in Republic of Moldova in Terms of European Integration pdf