Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" investment loans"
4 wyniki
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Podstawka M. FINANCIAL AID FOR POLISH AGRICULTURE AND CHANGES IN ITS SHARE IN THE STRUCTURE OF AGRIBUSINESS pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Stefański A., Stola E. Zmienność struktury kredytowej a wielkość banku na przykładzie wybranych banków spółdzielczych pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Kata R. Czynniki behawioralne i demograficzne wpływające na korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych pdf
4. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012
Utzig M. Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce pdf