Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" investment potential"
7 wyników
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020
Cyburt A., Gałecka A. Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego pdf
2. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2016
Krystosik M., Pizło W. Ocena możliwości inwestycyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Mazowsza w latach 2008-2014 pdf
3. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Sarakhman L. The project “Digital transformation of Ukraine” pdf
4. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2015
Zawora J., Zawora P. Finansowania działalności rozwojowej przez samorządy lokalne w Polsce pdf
5. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014
Petrovych O., Tarasivna L. Konkurencyjność systemu przesyłu gazu na Ukrainie w kontekście innowacji i rozwoju inwestycji pdf
6. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013
Chupis A., Kashenko K. Inwestycje w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa pdf
7. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013
Shulieshova I. Tendencies of development of investment activity of insurance companies of Poland and Ukraine pdf