Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" job creation"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2019
Marchewka A. The impact of foreign direct investment (FDI) on job creation in rural areas in Poland pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Borychowski M. LABOUR PRODUCTIVITY IN THE LIQUID BIOFUELS SECTOR IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013
Mickiewicz B., Zuzek D. Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce pdf