Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" k-means"
6 wyników
[1-20]

1. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Głowicka-Wołoszyn R., Kozera A. IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL TYPES OF RURAL COMMUNES IN POLAND pdf
2. Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, 2018
Piekut M. CONSUMPTION PATTERNS AMONG ONE-PERSON HOUSEHOLDS OF NEVER MARRIED IN POLAND pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Andrzejuk A. Classification of Agricultural Emissions Among OECD Countries with Unsupervised Techniques pdf
4. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2015
Karmowska G., Marciniak M. Analiza zróżnicowania przestrzennego rozwoju społeczno- -gospodarczego duoregionu Pomorze z wykorzystaniem metody k-średnich pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kobus P., Pietrzykowski R. Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Kobus P., Pietrzykowski R. Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej pdf