Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" kampanie promocyjne"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Tereszczuk M. Rola promocji produktów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej pdf