Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" knowledge-intensive services"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2016
Kuźnar A. Poland’s Trade in Services with Germany – EU Membership Experience pdf