Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" komunikacja wewnętrzna"
2 wyniki
[1-20]

1. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Jaska E. Znaczenie komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwie pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013
Rogala A. The relations between external and internal marketing communications pdf