Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" koncentracja"
33 wyników
[1-20] [21-40]

21. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013
Grzybowska B. Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym pdf
22. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012
Judzińska A. Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym na tle reform regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej pdf
23. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
Woźniak B. Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce pdf
24. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kasztelan P. Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji pdf
25. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Nawrocki T., Podgórski B. Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w powiększaniu i tworzeniu gospodarstw rolnych pdf
26. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Paszkowski S. Mechanizm transformacji strukturalnej instrumentu rolniczych rent strukturalnych pdf
27. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Wicki L. Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym pdf
28. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Wicki L. Procesy koncentracji w hodowli roślin w Polsce pdf
29. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kasztelan P. System regulacji produkcji mleka w Polsce pdf
30. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Zegar J. Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym pdf
31. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Podlaski S. Model funkcjonowania firmy hodowlano-nasiennej w Polsce pdf
32. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Kowalczyk T., Szczesny W., Wiech M. Koncepcja pomiaru nierówności dla wielu zmiennych pdf
33. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006
Koszela G., Łukasiewicz P., Orłowski A. Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów pdf