Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" konflikty"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2018
Błach J., Łukasik G. POLITYKA DYWIDENDY SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W WARUNKACH KONFLIKTOWYCH OCZEKIWAŃ INTERESARIUSZY pdf
2. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2016
Kozak M. Typologia konfliktów występujących w sektorze turystycznym pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Majewski E. Udział młodych naukowców w realizacji projektów europejskich jako szansa poprawy warsztatu metodycznego pdf