Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" konsolidacja"
7 wyników
[1-20]

1. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Pisarska A. Organizacyjno-prawne warunki oraz przyczyny łączenia szkół wyższych pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Gałecka A. Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce w latach 2009–2013 pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015
Kata R. Procesy integracji i konsolidacji spółdzielczego sektora bankowego w Polsce pdf
4. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015
Węgrzyn A. Próba oceny procesu konsolidacji sektora dystrybucji paliwa gazowego w Polsce na przykładzie grupy kapitałowej polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa S.A. pdf
5. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2014
Będzieszak M. Konsolidacja szkół podstawowych i gimnazjów a ekonomika skali i wydatki budżetowe w miastach na prawach powiatu pdf
6. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011
Suchoń A. Spółdzielnie rolnicze po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia prawne pdf
7. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Marciniak K. Stan polskiej hodowli roślin w roku 2008 pdf