Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" koszt jednostkowy"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011
Skarżyńska A. Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Mańko S. Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka pdf