Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" kredyt bankowy"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2017
Milewska A., Regulska O. Crowdfunding jako alternatywne źródło pozyskania kapitału – analiza przypadku pdf
2. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2017
Bielawska A. Zmiany w procedurze badania wiarygodności kredytobiorców pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Kata R. Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce pdf