Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" kreowanie wartości dodanej"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2018
Kania J., Musiał W. Istota kreacji wartości dodanej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pdf