Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" kwotowanie"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008
Kasztelan P. Kwotowanie produkcji mleka – stan obecny oraz perspektywa likwidacji pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2007
Matysik-Pejas R. Sezonowość skupu mleka oraz jego cen przed i po wprowadzeniu systemu kwotowania w Polsce pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2007
Mierzwa D. Uwarunkowania produkcji mleka na dolnym Śląsku pdf