Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" labour usage"
1 wynik
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009
Biczkowski M., Jezierska-Thole A. Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany zasobów siły roboczej w rolnictwie pdf