Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" large commercial farm"
3 wyniki
[1-20]

1. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2019
Bieńkowski J., Holka M. Environmental Assessment of the Life Cycle of Bovine Compound Feeds from a Feed Milling Plant in a Large Commercial Farm in Wielkopolska Region, Poland pdf
2. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009
Łozowski M., Obstawski Z. Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie pdf
3. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Józwiak W., Kagan A. Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe pdf