Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" large scale agricultural comp"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010
Kasztelan P. Trwałość wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Kasztelan P. Substytucja czynników produkcji w wielkoobszarowych przedsiębiorstwach rolniczych pdf