Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" large scale farms"
2 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009
Grontkowska A. Znaczenie dopłat (w kreowaniu dochodu) w gospodarstwach najsilniejszych ekonomicznie w Polsce w ujęciu regionalnym pdf
2. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008
Niedzielski E. Rola gospodarstw wielkoobszarowych w rolnictwie polskim pdf