Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie

Wyniki wyszukiwania

" likelihood"
3 wyniki
[1-20]

1. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2018
Kurdyś-Kujawska A., Strzelecka A., Zawadzka D. Wpływ czynników endogenicznych na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce pdf
2. Annals of Marketing Management and Economics, 2018
Bakti Tarigan R., Mangani K. OPERATIONAL RISK ANALYSIS OF NETWORK OPERATION CENTER DIVISION PT. IO pdf
3. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2017
Gołąb S., Szcześniak M. Satysfakcja z pracy a poczucie jakości życia na przykładzie osób z terenów wiejskich – doniesienia wstępne pdf